.

Mladosť

  Napoleon mal vzrušujúci život. Narodil sa v obývačke rodičovského domu. Bol druhý z ôsmich žijúcich detí. Matka mu dala meno Napoleon podľa egyptskej náboženskej sošky.
Napoleonovi rodičia boli k svojim deťom veľmi ohľaduplní. Ako malé dieťa dostal Napoleon a Giuseppe nekomfortnú izbu v ich dome, kde sa mohli hrať. Mohli zápasiť, kresliť na stenu a hrať hry, ktoré im boli blízke. Ešte ako dieťa dostal Napoleon prezývku Rabulione, ktorá znamená „ten, ktorý sa do všetkého mieša“. Napoleon bol veľmi malý, prudký, ohnivý mladík. Nakoľko bol malý, často tĺkol svojho brata, keď sa bili napriek tomu, že Giuseppe bol od neho o viac ako rok starší. . Túto ohnivú povahu si udržal po celý život.
          Napoleonova matka Letizia bola hlboko nábožensky založená žena. Ako pobožná katolíčka chodila do mesta každý deň navštevovať katolícky kostol. Náboženské založenie vyžadovala od Napoleona počas celého detstva. Prikazovala mu navštevovať nedeľné omše, aj keď to Napoleon nemal veľmi v láske. Napoleon však počas detstva čoraz viac strácal pobožnosť. Jedna z vecí, ktorá spôsobovala túto zmenu, bolo možno povinné náboženské vzdelanie (ktoré mu spôsobovalo časté premýšľanie o náboženstve) v škole v Brienne vo Francúzsku.
         Napoleon mal veľmi rozsiahle a veľké ego a bol veľmi svedomitý. Matka mu dávala často za úlohu sledovať jeho otca, keď pôjde do miestnej krčmy. Robieval to, lebo jeho otec mal ohromnú lásku k hazardu a bohužiaľ, nemal veľa šťastia. On potom oboznamoval matku s udalosťami, ktoré sa ten večer stali. Napoleon nenávidel túto prácu kvôli nečestnosti. Taktiež hovorieval matke zlé veci, ktoré vykonal. 
        Napoleon si počas svojho detstva tvoril mnoho zvykov a rutín, ktoré dodržiaval počas celého života. Po prvé, každý deň sa kúpal. Ako cisár sa kúpal jednu hodinu pred obliekaním. Po druhé, bol veľmi veľkorysý. Ako dieťa sa o hračky delil s ostatnými deťmi a neskôr prejavoval túto vlastnosť ako cisár a prvý konzul Francúzska odmeňovaním cenami a poctami (titulmi a hodnosťami) mnohých.