.

Roky (1769-1821)

1769 Narodenie Napoleona na Korzike v šľachtickej rodine
1785 Nástup do služby vo francúzskej armáde
1792 Úspech pri dobývaní Toulonu vo funkcii veliteľa delostrelectva
1793 Vymenovanie do hodnosti brigádneho generála
1795 Porážka rojalistov, povýšenie do hodnosti divízneho generála
1796 Vymenovanie za veliteľa tzv. Talinskej armády, sobáš s Jozefínou
Beauharnaisovou
1797 Porážka Rakúšanov pri Rivoli
1798 Vojenská výprava do Egypta
1799 Tajný návrat do Francúzska, 9. novembra štátny prevrat a prevzatie moci
vo funkcii prvého konzula na 10 rokov
1800 Víťazstvo pri Marengu
1801 Mier s Rakúskom v Lunéville
1802 August: Vymenovanie do hodnosti doživotného konzula
1804 Vyhlásenie za cisára
1805 Porážka Napoleona v bitke pri Trafalgare
1805 Víťazstvo v tzv. Bitke troch cisárov pri Slavkove
1806 Kontinentálna blokáda proti Anglicku
1807 Mier s Ruskom a Pruskom v Tilsite
1808 Porážka vzbúrencov v Španielsku
1809 Rozhodujúce víťazstvo pri Wagrame
1810 Sobáš s Máriou Luisou, dcérou rakúskeho cisára Františka I.
1811 Výprava proti Rusku
1812 Po požiari Moskvy ústup do Francúzska
1813 Zdrvujúca porážka v tzv. Bitke národov pri Lipsku
1814 Nepriatelia Francúzska vtiahli víťazne do Paríža, prinútili
Napoleona abdikovať. Vyhnanstvo na ostrove Elba
1815 Návrat do Francúzska, obdobie tzv. vlády 100 dní
Jún: Porážka pri Waterloo, vyhnanstvo na ostrove Svätej Heleny
1821 Smrť Napoleona na ostrove Svätej Heleny.