.

Bitka pri Lipsku (1813)

 

       Bitka národov alebo Bitka pri Lipsku, sa odhrala medzi 16. a 19. októbrom 1813 pri Lipsku (Sasko). Armády protifrancúzskej koalície (Rusko, Prusko, Rakúsko, Švédsko,) v nej porazili podstatne slabšie armády Napoleona. Bitky sa zúčastnilo asi 510 000 vojakov. Zahynulo asi 110 000 vojakov. Koaličným vojskám velil knieža Karl Filip von Schwarzenberg, autorom spojeneckých plánov (v priebehu bitky modifikovaných) bol náčelník jeho štábu Jan Radecký z Radče.
     Bitka sa začala 16. októbra útokom 78 000 spojeneckých vojakov z juhu a 54 000 zo severu. Napoleon mal väčšie množstvo svojej armády na juhu. Spojenecký útok nebol veľmi úspešný a bol prinútený ustúpiť. Napoleonovým oddielom sa však rovnako nepodarilo prelomiť početnejšie protivníkove línie. Výsledkom 1. dňa bojov bol pat. Následujúcí deň  17. október bol pomerne pokojný, keďže obe strany organizovali svoje posily. Francúzske vojsko bolo posilnené o 14 000 mužov, zatiaľ čo spojenci o 145 000.
         18. októbra začali spojenci masívnu ofenzívu zo všetkých smerov. Rozhorel sa tvrdý deväťhodinový boj, ktorý vyústil do ťažkých strát na oboch stranách. Napriek tomu, že boli Francúzi početne slabší, ich jednotky sa udatne bránili a zamedzili tým rozbitiu svojich zostáv. Keď si Napoleon uvedomil, že je bitka stratená, začal v noci z 18. na 19. októbra Elster. Ústup pokračoval až do ranných hodín, kedy sa pod časťou vojska preboril most. Časť vojakov tak padla do zajatia, alebo sa utopila pri pokuse preplávať rieku. Napoleon krátko po bitke rezignoval a bol umiestený vo vyhnanstve na ostrove Elba.
          Pred prvou svetovou vojnu bola Bitka národov pri Lipsku údajne najväčšia bitka svetovej histórie. V roku 1913 sa v Lipsku dostaval 91 m vysoký pamätník pripomínajúci bitku národov. Je postavený na mieste, kde zahynulo najviac vojakov.
ústup cez rieku