.

Výprava do Ruska (1812)

 

        Bez vyhlásenia vojny, prekročila 24. 6. 1812 francúzská armáda rieku Němen a vtrhla do Ruska. Napoleon se snažil rýchlo dobyť korunovačné mesto Moskvu a veril, že jeho tzv. Veľká armáda s 610 tisíci vojakmi nebude mať problémy s podstatne slabšou ruskou armádou. Napoleon však podcenil prísun zásob a munície, armáda tak mala značné problémy. Vrchným veliteľom ruskej armády bol Michal Kutuzov. V bitke u Borodina (7. marca 1812) utrpela francúzská armáda veľké straty. Ruská armáda, aby predošla zničeniu, opustila Moskvu. Taktiež obyvatelia mesto opustili. Keď Napoleon 14. marca 1812 vstúpil do cárskej metropoly, našiel mesto obrátené v trosky a popol. Ruský cár odmietol uzavrieť mier. Pôvodný zámer Napoleona prezimovať v Moskve sa neuskutočnil, pretože bola Moskva sa o nejaky čas zmietala v plameňoch. Armáda preto opustila 19. apríla 1812 Moskvu a dala sa na ústup. Pri prechode cez rieku Berezinu 28. 11. 1812 utrpela francúzska armáda dalšie značné straty. Takto zdecimovanú armádu Napoleon opustil a vrátil se do Paříža.