.

Úvod

Korunovanie Napoleona
Opovážlivý čin prefíkaného NapoleonaN
apoleon sa dohodol, že pri ceremónii nepobozká ruku konsekrujúcemu kňazovi, olejom pomažú len čelo, dá sa vyhotoviť atrapa meča Karola Veľkého, ktorý sa stratil počas revolúcie. Pápež súhlasil. Nastal deň korunovácie 2. December 1804. O 9:00 prišiel koč s pápežom Piom Vll. ku katedrále Notre Dame. V katedrále už čakali generáli Murat, Latour d´Auvergne, Soult, Ney, Desaix, ale i minister Talleyrand a ďalší vysoký hodnostári. Budúci cisár potreboval pápeža ponížiť tak nechal na seba dlho čakať (vyše hodiny). Pápež to však trpezlivo zniesol a venoval sa modlitbám. O 10:30 vstúpil Napoleon s manželkou Jozefínou do kadedrály. Keď nadišla rozhodujúca chvíľa a pápež Pius Vll.siahol po korune, ktorú mal položiť na Napoleonovu hlavu, ten ho predišiel, zložil si z hlavy zlatý vavrínový veniec, uchopil korunu a otočený chrbtom k pápežovi sám si ju položil na hlavu. Pius Vll.nereagoval. Potom "sebakorunovaný" cisár položil korunu na hlavu svojej manželke Jozefíne.


Žádné komentáře